Städdag!

Lördagen den 9/11 är det städdag i föreningen. Vi börjar klockan 10:00 och håller på till ca 14:30. Korvgrillning och kaffe. Och ponnyridning för barnen. Passa på träffa dina grannar och prata med styrelsen. Varmt Välkomna!

Ordförande har ordet, Mars -17

Arbetet i styrelsen har puttrat på och våren är i antågande, lika så arbetet med årsredovisningar och verksamhetsberättelsen för det gångna året.

Som ni även märkt så skyltar dom om på Grimvägen idag 170321. Vi har en ny parkeringsövervakare, det är företaget som även kontrollerar Djursholms och Danderyds kommunala gator. Securitas har hand om detta och vi hoppas det kommer fungera bättre med dom i framtiden, skulle vi inte vara nöjda har vi bara 3 månaders uppsägningstid mot det förra bolaget som var 12 månader. Vi lägger även en kostnad på vår 24 timmars parkering då vi sett att det mest utnyttjas av andra en boende i området. Vill man inte betala har kommunen en parkering i närheten eller parkera på gatan men inte mellan 9-13. Vi äger ju som sagt vår mark där husen står vilket är lite ovanligt men positivt för föreningen. Vi behöver ju ha parkerings övervakning för all mark förutom själva Grimvägen, som kommunen äger.

Byggnationen av balkongerna avslutas i dagarna och vi har nu 7 st balkonger som medlemmarna helt bekostat själva. Det har redan nu kommit in förfrågningar från 2 st medlemmar om byggnationer, vi har ett minimum från entreprenören på 5st innan vi startar en ny byggnation.

Jag omförhandlade även räntorna under hösten då vi hade 4 lån på ca 36 miljoner 3 av dessa hade en ränta på 0.5% var av det 4e låg på 0.78%. Vi vart erbjudna 0.84% av den gamla banken vilket kändes väldigt mycket i dagsläget. Nu är det omförhandlat och vi har klumpat ihop lånen till 3 st och vi kommer spara ca 200 000:- till föreningen per år. Det motsvarar ca en halv hyres/avgifts fri månad för alla medlemmar i föreningen. Resultat för föreningen ser preliminärt väldigt bra ut efter mötet med revisorn och årsredovisningen skickas ut innan årsmötet som kommer att hållas 16 maj 18:00 i föreningslokalen på baksidan av Grimvägen 3.

Då vi har haft många nya ansikten i styrelsen ink. mig själv iår har detta inneburit att vi inte fattat några stora beslut kopplat till renoveringar och uppdateringar i fastigheterna. Året har gått mycket till att skapa sig en uppfattning om nuvarande läge och hur saker har fungerat eller inte fungerat historiskt sett. Nu har vi en fungerande underhållsplan som kommer kopplas till ekonomin vilket kommer färdigställas inom kort. Vi har ju även en utsedd lekmannarevisor (Pelle Einarsson) som ska granska vårt utförda jobb under 2016 och detta beslut fattades under senaste årsmötet.

Som ni även märkte så var det ingen betalning i slutet på dec för din avgiften/hyran kopplat till din lägenhet. Frågan stöttes och blöttes i styrelsen och vi hade skilda åsikter kopplat till detta. Vi enades tillslut att det skulle vara hyresfritt för Januari.

Vi hoppas detta kommer göra föreningen mer attraktiv och påvisa att vi har en fungerande, väloljad organisation som inte blöder dina och mina pengar i onödan. Vi ses på årsmötet i Maj.

/Magnus Lindström
Grimvägen 6
ordf(at)grimpark.se

Här ser ni några bilder hur trafiken är till hemsidan.

post

Grimnytt nr 2, 2016

Styrelsen tackar de medlemmar som svarat på vår lilla enkät o trivseln i området. Vi vill påminna om att det fortfarande går att lämna in svar.

Vårens städdag blir lördag den 23 april. Vi startar kl. 10:00 och bjuder som vanligt på korv när vi har arbetat en stund. Kom ut och hjälp till så många som möjligt så vi får fint inför sommaren.

Som vanligt kommer två containrar att finnas, en för grovsopor och en mindre för trädgårdsavfall.

Vi saknar en vattenslang som ska finnas i tvättstugan Grimvägen 4. Har du sett den?

Styrelsen Grim Park

post

Grimnytt nr 1, 2016

Vi i styrelsen har noterat att det slarvas med sopsorteringen i våra två soprum. Det finns kärl för alla sorters avfall och ett särskilt rum för elavfall. Vi uppmanar nu alla till bättring!

En enkät om trivseln i området kommer att delas ut inom kort och vi hoppas att alla tar sig tid att svara på den.

Mer ny belysning i området kommer att monteras så fort vintern är över.

Styrelsen Grim Park

post

Parkeringsregler

OBS: Viktig info ang nya parkeringsregler på Grimvägen!

Kommunen har beslutat att införa olika zoner i området kring Grimvägen och främst skolan. Detta i (som styrelsen tolkar det) ett led att få bukt med parkeringsproblemen som uppstått kring skolan med alla ungdomar som tar bilen till skolan. Det har kommit upp en ny skylt ”parkeringsförbud” vid infarten till Grimvägen. Den visar på att Grimvägen ligger i zonen som har parkeringsförbud mellan kl 9.00-13.00 på vardagar. Det är alltså det som gäller sedan någon vecka tillbaka.

Garage och parkeringsplatser

Den här nya situationen gör att det blir ännu viktigare än tidigare att alla som idag står på gatan söker en parkeringsplats hos föreningen, det finns lediga. Det gör även att de som idag har garage, men inte använder dem till att faktiskt parkera bilen i behöver börja göra det eller ”lämna tillbaka” garaget så att det kan användas till just garage. Vi kommer se över alla regler kring garage och parkeringsplatser så att det införs maxgränser för hur många platser ett hushåll kan ha och säga upp de garage som inte används till bilar. Garagen är inte förråd.

Besöksparkeringen

Tänk på att den endast är till för besökande. Är du boende och parkerar på besöksparkeringen kommer du att få böter.

Leo Kluge
Ordförande Brf GrimPark

post

GrimNytt nr 5, 2015

Nu kommer hösten med stormsteg och vi behöver städa vårt område, därför blir det städdag den 17 oktober då vi hoppas att alla vill delta. Container till både sopor och trädgårdsavfall kommer att finnas från fredag em.

På förekommen anledning påminner vi om att tvättmaskiner i lägenheterna inte får köras efter kl 22.

1 november planerar vi börja sortera matavfalL Informationsmötet med kommunens representant blir den 20 oktober i vår lokal. Mera information kommer styrelsen.

Styrelsen
Brf GrimPark