Nu är nya styrelsen i full gång och stämningen är god och glad.

Årets stora arbetsinsats kretsar runt underhållsplanen, där vi nu tillsammans strukturerar fram prioritetsordningen. Vi har några större arbeten framför oss som kommer att innebära utmaningar i olika grad för såväl styrelse som hela föreningen, allt för att bevara och förbättra vårt fina område. Vi kommer att komma ut med information i god tid gällande det som berör boende.

Hissprojektet fortsätter och under hösten är det 6 ́ans hiss som kommer att rustas.

Efter upphandling har valet fallit på arboristföretaget ”Klätterapan” som kommer hit och går igenom områdets trädbestånd. Vidare information kommer.

På årsmötet uppkom också frågor om radonhalten i husen. Fackmannamässiga mätningar har gjorts och vi ligger väl inom gällande riktvärden.

Vi vill påminna om att korttidsuthyrning, t.ex. Airbnb är att betrakta som andrahandsuthyrning och tillstånd behövs från styrelsen. Efter efterforskningar och rekommendationer har styrelsen beslutat att inte tillåta den typen av korttidsuthyrningar fr.o.m. 1 september.

Mer information finns att hitta på hemsidan. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta styrelsen på info@grimpark.se.

Glad Sommar!
önskar styrelsen

Facebook: Grim Park Grannforum