Vid föreningsstämman den 13 juni valdes följande styrelse:

Ordinarie ledamöter

Eva-Lisa Kullberg
Gunilla Grape
Kerstin Berteus Blomberg
Mikael Eriksson
Björn Raemklang

Suppleanter

Jacob Koert
Catharina Holmström
Svante Strindberg

Vi uppmanar nu alla boenden att hålla våra portar till husen stängda så vi undviker oönskade besök i trapphusen.

Tänk också på brandfaran när ni grillar utomhus och att det är förbjudet att grilla på balkongerna.

Vi önskar alla en GLAD SOMMAR!