Vi planerar höstens städdag till lördagen den 20 oktober. Mer information kommer, men vi hoppas att alla kan delta den dagen.

På förekommen anledning är det inte tillåtet med korttidsuthyrning (Airbnb) i Brf Grim Park.

Telenor har hört av sig till någon och vill skriva nytt kontrakt angående TV. Skriv inte på nya kontrakt innan ni fått mer information. Styrelsen undersöker vad som gäller, nu när Telenor och Bredbandsbolaget har gått ihop.

Styrelsen för Brf Grim Park