post

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

Fr o m 1 mars kommer föreningen att ha ett P-bolag som övervakar vårt område, gästparkeringen, serviceplatserna, vändzonen vid 4:an mm. Skyltningen påbörjas i början/mitten av februari. Utförligare info kommer i Ditt brevfack senaste 21 februari.

Vi kommer att byta leverantör av TV, i samband med det kommer föreningen erbjuda alla bredband. Detta sker innan halvårsskiftet juni/juli. Även här får alla en utförlig information under februari månad.

Styrelsen Brf
GrimPark