Vi önskar våra nya medlemmar välkomna till Brf Grim Park!

Vår ambition är att när vintern gjort sitt, ska vi märka upp våra parkeringsplatser, med nya fräscha markeringar. I detta sammanhang vill vi även påpeka/erinra om att det är 24 timmars parkering på Grimvägen. Tyvärr har detta missbrukats av våra boende och nu håller kommunens P-vakt uppsikt över Grimvägen.

Vänligen iaktta parkeringsregler och visa respekt för övriga boende. Tänk på att ni har ett ansvar för era besökare också. Detta handlar om ordning och reda, men även säkerhet (ambulans m.m. måste kunna komma fram).

Vi har även kontakt med kommunen för att skapa en tydligare bild över vilka regler som gäller parkeringen över huvudtaget på Grimvägen.

Håll Din port stängd! Vi har portkod för att slippa icke önskade försäljare mm. Samtidigt är det så att har Du katt då har Du ett ansvar, katterna skall inte leva sitt liv i trapphusen! Trappkatter vill vi inte ha!

Två datum att lägga på minnet:

lör 28 april: Vårens städdag
tors 24 maj: Årsstämman

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Brf
GrimPark