Vi kommer att göra en uppfräschning av tvättstugan i 4:an. Då blir det tvunget att samsas i befintliga tvättstugor. Det gäller endast 3 veckor med beräknad start månadsskiftet oktober/november.

Grimvägen tillhör kommunen och där gäller Kommunens parkeringsregler. Sedan några år tillbaka har Kommunen tillämpat ett undantagstillstånd för Grimvägen. Eftersom syftet med undantagstillståndet upphört, har föreningen ansökt om att detta ska upphöra. Beslut om detta fattas den 27 september 2012. Vi ber Er att vara uppmärksamma så att Ni slipper onödiga p-böter. Detta är ett led i att komma till rätta med parkeringsproblemen inom föreningens område. Om Ni behöver en p-plats eller garage, tveka inte att kontakta HSB.

Väl mött på städdagen den 27 oktober!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Brf
GrimPark