Grim Nytt – Sommaren 2018 del 2

Vilken sommar vi har!

Vi måste påminna om att det råder totalt eldningsförbud tillsvidare i hela kommunen.

Vi uppmanar nu alla boende att hålla våra portar till husen stängda för att undvika oönskade besök, såsom tjuvar och råttor i trapphusen.

Papperskorgarna ska inte användas för hushållssopor utan endast mindre skräp.

Vi önskar alla en fortsatt bra sommar.

Styrelsen för Brf Grim Park

Grim Nytt – Sommaren 2018 del 1

Vid föreningsstämman den 13 juni valdes följande styrelse:

Ordinarie ledamöter

Eva-Lisa Kullberg
Gunilla Grape
Kerstin Berteus Blomberg
Mikael Eriksson
Björn Raemklang

Suppleanter

Jacob Koert
Catharina Holmström
Svante Strindberg

Vi uppmanar nu alla boenden att hålla våra portar till husen stängda så vi undviker oönskade besök i trapphusen.

Tänk också på brandfaran när ni grillar utomhus och att det är förbjudet att grilla på balkongerna.

Vi önskar alla en GLAD SOMMAR!

Grim Nytt – Våren 2018

Grim Nytt Våren 2018

Vintern är ännu vit och vacker, men vi känner oss trygga i att det snart kommer en vår.

Den 25 mars får vi dra fram klockorna och njuta av att sommartiden börjar.

Vårens städdag blir den 28 april. Vi kommer som vanligt ha två containers, en för trädgårdsavfall och en för grovsopor. Enligt tradition bjuds det på fika och gemensam korvgrillning samt överraskning till barnen. Mer information annonseras närmre inpå i varje port och vi hoppas att så många som möjligt kan vara med. Det är ett utmärkt tillfälle att få umgås och lära känna sina grannar lite bättre.

Årsstämman infaller den 30 maj. Vi kommer att dela ut en kallelse till samtliga med all nödvändig information.

Övrigt I bägge våra sophus har det kommit upp nya skyltar om sopsortering. Vänligen ta er en minut att titta på dem, då det kostar oss extra varje gång det blivit felsorterat. Försök gärna vika ihop/stampa sönder era kartonger, så får vi plats för mer.

Allt gott i vårsolen! // Styrelsen Brf Grim Park

Grim Nytt – Våren 2017

Vi välkomnar alla att vara med på vårstädningen lördagen den 29 april. Det bjuds som vanligt på grillad korv och fika.

Styrelsen har tecknat avtal med Securitas som är vårt nya parkeringsbolag.

OVK-besiktningen är klar och våra boende kommer inom kort få vidare information om vilka åtgärder som krävs i Din bostad.

Balkongbygget på tredje våningen är i sitt slutskede.

En underhållsplan för Brf Grim Park är i det närmaste färdig, den ger en bild av vad som kan behöva göras 20 år framåt i tiden.

Årsstämman är den 16 maj kl 18.00 i vår lokal på baksidan av Grimvägen 3.


Styrelsen Brf Grim Park

Ordförande har ordet, Mars -17

Arbetet i styrelsen har puttrat på och våren är i antågande, lika så arbetet med årsredovisningar och verksamhetsberättelsen för det gångna året.

Som ni även märkt så skyltar dom om på Grimvägen idag 170321. Vi har en ny parkeringsövervakare, det är företaget som även kontrollerar Djursholms och Danderyds kommunala gator. Securitas har hand om detta och vi hoppas det kommer fungera bättre med dom i framtiden, skulle vi inte vara nöjda har vi bara 3 månaders uppsägningstid mot det förra bolaget som var 12 månader. Vi lägger även en kostnad på vår 24 timmars parkering då vi sett att det mest utnyttjas av andra en boende i området. Vill man inte betala har kommunen en parkering i närheten eller parkera på gatan men inte mellan 9-13. Vi äger ju som sagt vår mark där husen står vilket är lite ovanligt men positivt för föreningen. Vi behöver ju ha parkerings övervakning för all mark förutom själva Grimvägen, som kommunen äger.

Byggnationen av balkongerna avslutas i dagarna och vi har nu 7 st balkonger som medlemmarna helt bekostat själva. Det har redan nu kommit in förfrågningar från 2 st medlemmar om byggnationer, vi har ett minimum från entreprenören på 5st innan vi startar en ny byggnation.

Jag omförhandlade även räntorna under hösten då vi hade 4 lån på ca 36 miljoner 3 av dessa hade en ränta på 0.5% var av det 4e låg på 0.78%. Vi vart erbjudna 0.84% av den gamla banken vilket kändes väldigt mycket i dagsläget. Nu är det omförhandlat och vi har klumpat ihop lånen till 3 st och vi kommer spara ca 200 000:- till föreningen per år. Det motsvarar ca en halv hyres/avgifts fri månad för alla medlemmar i föreningen. Resultat för föreningen ser preliminärt väldigt bra ut efter mötet med revisorn och årsredovisningen skickas ut innan årsmötet som kommer att hållas 16 maj 18:00 i föreningslokalen på baksidan av Grimvägen 3.

Då vi har haft många nya ansikten i styrelsen ink. mig själv iår har detta inneburit att vi inte fattat några stora beslut kopplat till renoveringar och uppdateringar i fastigheterna. Året har gått mycket till att skapa sig en uppfattning om nuvarande läge och hur saker har fungerat eller inte fungerat historiskt sett. Nu har vi en fungerande underhållsplan som kommer kopplas till ekonomin vilket kommer färdigställas inom kort. Vi har ju även en utsedd lekmannarevisor (Pelle Einarsson) som ska granska vårt utförda jobb under 2016 och detta beslut fattades under senaste årsmötet.

Som ni även märkte så var det ingen betalning i slutet på dec för din avgiften/hyran kopplat till din lägenhet. Frågan stöttes och blöttes i styrelsen och vi hade skilda åsikter kopplat till detta. Vi enades tillslut att det skulle vara hyresfritt för Januari.

Vi hoppas detta kommer göra föreningen mer attraktiv och påvisa att vi har en fungerande, väloljad organisation som inte blöder dina och mina pengar i onödan. Vi ses på årsmötet i Maj.

/Magnus Lindström
Grimvägen 6
ordf(at)grimpark.se

Här ser ni några bilder hur trafiken är till hemsidan.

Ansök till styrelsen

Som du kanske noterat äger årsmötet i Grim Park rum den 30 maj. Det är således hög tid att fundera på hur styrelsen ska formas vid årsmötet. Valberedningen tar därför tacksamt emot förslag på lämpliga personer. Valberedningens arbete med att finna dugliga och intresserade styrelseledamöter bör ständigt pågå. Även om ni själv inte är intresserad får ni gärna föreslå någon annan som ni anser skulle bidra till att vår förening blir bättre i alla avseenden.

Styrelsemedlemmar behöver inte arbeta gratis utan årsstämman beslutar om hur mycket ersättningen ska vara till styrelsen.

Vänligen fyll in nedanstående formulär.
Dessa behandlas av Grim Parks valberedare Milles Lindgren, Magnus Oldenburg, Celina Saffar.

Intresserad? Fyll i dina uppgifter nedan!
Inte intresserad? Tipsa gärna nedan om lämplig person till valberedningen!

milles.lindgren@grimpark.se
celina.saffar@grimpark.se

Tack för ditt engagemang!

Grim Nytt – Vintern 2017

Balkongprojektet har nu kommit så långt, att bygget kommer att starta under januari månad. Helgen den 21 – 22 januari kommer det att finnas en container uppställd på området. Där kan Du kasta grovsopor. Det står möbler etc i källargångarna, allt detta kastas  denna helg! Motioner i original ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. Lämnas i brevlådan till vår lokal Grimvägen 3 (baksidan). Efter alla helger med god mat: Titta gärna in till Djursholms Träningscenter och hör vad dom har att erbjuda! Styrelsen söker en medlem som vill vara web-redaktör för föreningens hemsida. Årsmötet är i år den 16 maj med början kl 18:00.

Styrelsen önskar alla boende en riktigt God fortsättning på 2017

post

Grimnytt nr 2, 2016

Styrelsen tackar de medlemmar som svarat på vår lilla enkät o trivseln i området. Vi vill påminna om att det fortfarande går att lämna in svar.

Vårens städdag blir lördag den 23 april. Vi startar kl. 10:00 och bjuder som vanligt på korv när vi har arbetat en stund. Kom ut och hjälp till så många som möjligt så vi får fint inför sommaren.

Som vanligt kommer två containrar att finnas, en för grovsopor och en mindre för trädgårdsavfall.

Vi saknar en vattenslang som ska finnas i tvättstugan Grimvägen 4. Har du sett den?

Styrelsen Grim Park

post

Grimnytt nr 1, 2016

Vi i styrelsen har noterat att det slarvas med sopsorteringen i våra två soprum. Det finns kärl för alla sorters avfall och ett särskilt rum för elavfall. Vi uppmanar nu alla till bättring!

En enkät om trivseln i området kommer att delas ut inom kort och vi hoppas att alla tar sig tid att svara på den.

Mer ny belysning i området kommer att monteras så fort vintern är över.

Styrelsen Grim Park