Bostadsrättsföreningens firma och organisationsnummer: Bostadsrättsföreningen Grim Park, org. nr 769604-3970
När registrerades föreningen? 1999-06-22
Äkta förening? Ja
Ytor: Enligt ekonomisk plan
Fastighetsbeteckning: Valaskjalf 10, Danderyds kommun
Byggnader: Åtta huskroppar á 4 plan exklusive källarplan
År för byggnadernas färdigställande: 1954-1958
År för takvåningars (våning 3) färdigställande: 1991
Totalt antal lägenheter: 132 stycken
Bostadsrätter: 121 stycken
Hyresrätter: 10 stycken
Vad ingår i månadsavgiften? Värme, vatten, kabel-tv, bredband (250/250 mbit/s), källarförråd och tillgång till tvättstuga
Finns det några gemensamhetslokaler? Ja, fyra tvättstugor, en föreningslokal att hyra för 200 kr/kväll och en gästlägenhet med 2 bäddar att hyra för 200 kr/natt
Antal övriga lokaler samt verksamhet i dessa: Elva stycken (varav en används till gymverksamhet, en till trädgårdsverksamhet och övriga nio till förråd). Det finns för tillfället inga lediga extra förråd att hyra för medlemmar i föreningen.
Följer rätt till parkeringsplats/garage med bostadsrätten? Nej, dock finns parkering (med eller utan el) och garage att hyra. För närvarande är det kö till garage och till p-plats med el.

Avgift per månad:

  • parkering utan el: 150 kr
  • parkering med el: 250 kr
  • parkering med el för elbil: 375kr
  • garage: 462 kr – 840 kr (beroende på garagets storlek)
Har stambyte/stamrenovering genomförts? Ja, 1997 genomfördes stambyte i byggnaden med adress Grimvägen 3. I övriga byggnader relinades alla avloppsstammar 2007 med 10 års garanti. Arbetet utfördes av Proline AB, se www.proline.se.
Har andra större renoveringar genomförts?
2017 Tillbyggnad balkonger vid takvåningar (våningsplan 3).
2017 Ny hiss installerad i hus med adress Grimvägen 12.
2016 Ny hiss installerad i hus med adress Grimvägen 6.
2016 OVK (obligatorisk ventilationskontroll) utförd.
2015 Ny hiss installerad i hus med adress Grimvägen 8.
2014 Ny hiss installerad i hus med adress Grimvägen 4.
2013 Installation av bredband (100/100 mbit/s) till samtliga lägenheter.
2012 Tätning av samtliga fönster och ytterdörrar.
2012 Renovering av takvåningars frånluftsfläktar.
2011 Byte uppvärmningssystem från olja till bergvärme.
2011 Ny hiss installerad i hus med adress Grimvägen 3.
2011 Föreningens tillfartsvägar omasfalterade.
2010 Nya el- centraler installerade.
2007 Relining stammar Grimvägen 1, 4, 5, 6, 8, 10 & 12.
1997 Stambyte Grimvägen 3.
1991 Takvåningar (våningsplan 3) Färdigställda
Finns underhållsplan? Ja
När fördes OVK-besiktning senast? 2016
Finns det balkong i fastigheten? Ja, för lägenheter belägna på bottenvåning, våning 1 och våning 2. Några lägenheter belägna på våning 3 har balkong. Bygglov för balkonger på våning 3 finns.
Finns planer för byggnation av vindsvåningar? Nej, befintliga takvåningar (våning 3) färdigställdes 1991
Har andra större reparationer eller ombyggnationer av fastigheten beslutats? Ja. Stambyte med byggstart kvartal 2 eller 3 2020.
Typ av ventilation? Lägenheter på bottenvåning, våning 1 och våning 2 har självdrag. Takvåningar på våning 3 har mekanisk frånluftsventilation
Typ av uppvärmning? Bergvärme
Finns kabel-TV i föreningen? Ja, ingår i avgiften. Leverantören är Telenor.
Finns bredband i föreningen? Ja, ingår i avgiften. Leverantör är Telenor och hastigheten 250/250 mbit/s
Har ändring av månadsavgiften beslutats eller diskuterats? En planerad avgiftshöjning med 5% från 1/1-2020
Tar föreningen ut överlåtelseavgift? Ja, 2,5 procent på gällande prisbasbelopp. Säljaren tillsammans med köparen ansvarar för att överlåtelseavgift betalas.
Tar föreningen ut pantsättningsavgift? Ja, 1 procent på gällande prisbasbelopp. Betalas av pantsättaren
Accepteras släkt/föräldrar/barn som ägare? Endast köpare, arvtagare eller gåvomottagare accepteras som medlem
Vad är minsta tillåtna ägarandel i en bostadsrätt? 10 procent
Kan juridisk person godkännas som medlem vid förvärv av bostadsrätten för permanent boende? Ja, under förutsättning att bostadsrätten endast nyttjas för permanent boende av verkställande direktören, styrelseledamot, eller någon annan i ledande befattning. Ingen juridisk person har beviljats medlemskap än
Vem är föreningens kontaktperson vid eventuella intressentfrågor? Styrelsen, info@grimpark.se
Vem är föreningens ekonomiska förvaltare? HSB Stockholm
Vart skickas in/utträdes ansökan? HSB Stockholm, Kund och Medlemsregistret, 112 84 Stockholm
E.ON In- och utflyttning Säljaren skall lämna elmätarens anläggningsnummer till köparen vid ägarbyte