Bostadsrättsföreningens firma och organisationsnummer: Bostadsrättsföreningen Grim Park, org. nr 769604-3970
När registrerades föreningen? 1999-06-22
Äkta förening? Ja
Ytor: Enligt ekonomisk plan
Fastighetsbeteckning: Valaskjalf 10, Danderyds kommun
Byggnader: Åtta huskroppar á 4 plan exklusive källarplan
År för byggnadernas färdigställande: 1954-1958
År för takvåningars (våning 3) färdigställande: 1991
Totalt antal lägenheter: 132 stycken
Bostadsrätter: 121 stycken
Hyresrätter: 10 stycken
Vad ingår i månadsavgiften? Värme, vatten, kabel-tv, bredband (250/250 mbit/s), källarförråd och tillgång till tvättstuga
Finns det några gemensamhetslokaler? Ja, fyra tvättstugor, en föreningslokal att hyra för 200 kr/kväll
Antal övriga lokaler samt verksamhet i dessa: Elva stycken (varav en används till gymverksamhet, en till trädgårdsverksamhet och övriga nio till förråd). Det finns för tillfället inga lediga extra förråd att hyra för medlemmar i föreningen.
Följer rätt till parkeringsplats/garage med bostadsrätten? Nej, dock finns parkering (med eller utan el) och garage att hyra. För närvarande är det kö till garage och till p-plats med el.Avgift per månad:

  • parkering utan el: 150 kr
  • parkering med el: 250 kr
  • parkering med laddning för elbil: 500kr
  • garage: 462 kr – 840 kr (beroende på garagets storlek) med laddare för elbil tillkommer 250kr oavsett  storlek på garaget.
Har stambyte/stamrenovering genomförts? Stambyte pågår i samtliga fastigheter 2020/2021. Arbetet utförs av Våtrumsteknik AB.

1997 genomfördes stambyte i byggnaden med adress Grimvägen 3. I övriga byggnader relinades alla avloppsstammar 2007 med 10 års garanti. Arbetet utfördes av Proline AB.

Har andra större renoveringar genomförts?
2020/2021 Stambyte genomförs
2020/2021 OVK utförds i samband med stambyte
2020/2021 Hiss renoveras i hus med adress
Grimvägen 1.
2017 Tillbyggnad balkonger vid takvåningar (våningsplan 3).
2017 Hiss renoverad i hus med adress Grimvägen 12.
2016 Hiss renoverad i hus med adress Grimvägen 6.
2016 OVK (obligatorisk ventilationskontroll) utförd.
2015 Hiss renoverad i hus med adress Grimvägen 8.
2014 Hiss renoverad i hus med adress Grimvägen 4.
2013 Installation av bredband (100/100 mbit/s) till samtliga lägenheter.
2012 Tätning av samtliga fönster och ytterdörrar.
2012 Renovering av takvåningars frånluftsfläktar.
2011 Byte uppvärmningssystem från olja till bergvärme.
2011 Ny hiss installerad i hus med adress Grimvägen 3.
2011 Föreningens tillfartsvägar omasfalterade.
2010 Nya el- centraler installerade.
2007 Relining stammar Grimvägen 1, 4, 5, 6, 8, 10 & 12.
1997 Stambyte Grimvägen 3.
1991 Takvåningar (våningsplan 3) Färdigställda
Finns underhållsplan? Ja
Finns det balkong i fastigheten? Ja, för lägenheter belägna på bottenvåning, våning 1 och våning 2. Några lägenheter belägna på våning 3 har balkong.
Finns planer för byggnation av vindsvåningar? Nej, befintliga takvåningar (våning 3) färdigställdes 1991
Har andra större reparationer eller ombyggnationer av fastigheten beslutats? Stambyte pågår i övrigt se underhållsplan.
Typ av ventilation? Lägenheter på bottenvåning, våning 1 och våning 2 har självdrag. Takvåningar på våning 3 har mekanisk frånluftsventilation
Typ av uppvärmning? Bergvärme
Finns kabel-TV i föreningen? Ja, ingår i avgiften. Leverantören är Telenor.
Finns bredband i föreningen? Ja, ingår i avgiften. Leverantör är Telenor och hastigheten 250/250 mbit/s
Har ändring av månadsavgiften beslutats eller diskuterats? En avgiftshöjning med 5% gjordes 1/1-2020, inga ytterligare är planerade.
Tar föreningen ut överlåtelseavgift? Ja, 2,5 procent på gällande prisbasbelopp. Säljaren tillsammans med köparen ansvarar för att överlåtelseavgift betalas.
Tar föreningen ut pantsättningsavgift? Ja, 1 procent på gällande prisbasbelopp. Betalas av pantsättaren

Adress avseende panthandlingar:

HSB, FE 5409, 838 73 FRÖSÖN

Accepteras släkt/föräldrar/barn som ägare? Endast köpare, arvtagare eller gåvomottagare accepteras som medlem
Vad är minsta tillåtna ägarandel i en bostadsrätt? 10 procent
Kan juridisk person godkännas som medlem vid förvärv av bostadsrätten för permanent boende? Juridisk person beviljas ej medlemskap.
Vem är föreningens kontaktperson vid eventuella intressentfrågor? Styrelsen, info@grimpark.se
Vem är föreningens ekonomiska förvaltare? HSB Stockholm
Vart skickas in/utträdes ansökan? HSB Stockholm, Kund och Medlemsregistret, 112 84 Stockholm
In- och utflyttning E.ON Elmätare:

Säljaren skall lämna elmätarens anläggningsnummer till köparen vid ägarbyte.

Besiktning innan försäljning:

Vid ägarbyte skall en överlåtelsebesiktning utföras av fastighetsförvaltare, på uppdrag av säljaren.