Bostadsrättsföreningens firma och organisationsnummer: Bostadsrättsföreningen Grim Park, org. nr 769604-3970
När registrerades föreningen? 1999-06-22
Äkta förening? Ja
Ytor: Enligt ekonomisk plan
Fastighetsbeteckning: Valaskjalf 10, Danderyds kommun
Byggnader: Åtta huskroppar á 4 plan exklusive källarplan
År för byggnadernas färdigställande: 1954-1958
År för takvåningars (våning 3) färdigställande: 1991
Totalt antal lägenheter: 132 stycken
Bostadsrätter: 121 stycken
Hyresrätter: 10 stycken
Vad ingår i månadsavgiften? Värme, vatten, kabel-tv, bredband (250/250 mbit/s), källarförråd och tillgång till tvättstuga
Finns det några gemensamhetslokaler? Ja, fyra tvättstugor, en föreningslokal att hyra för 200 kr/kväll
Antal övriga lokaler samt verksamhet i dessa: Elva stycken (varav en används till gymverksamhet, en till trädgårdsverksamhet och övriga nio till förråd). Det finns för tillfället inga lediga extra förråd att hyra för medlemmar i föreningen.
Följer rätt till parkeringsplats/garage med bostadsrätten? Nej, dock finns parkering (med eller utan el) och garage att hyra. För närvarande är det kö till garage och till p-plats med el.Avgift per månad:

  • parkering utan el: 150 kr
  • parkering med el: 250 kr
  • parkering med laddning för elbil: 500kr
  • garage: 462 kr – 840 kr (beroende på garagets storlek) med laddare för elbil tillkommer 250kr oavsett  storlek på garaget.
Har stambyte/stamrenovering genomförts? Stambyte utfört i samtliga fastigheter under 2020/2021.
Arbetet utfördes av Våtrumsteknik AB.

1997 genomfördes stambyte i byggnaden med adress Grimvägen 3. I övriga byggnader relinades alla avloppsstammar 2007 med 10 års garanti. Arbetet utfördes av Proline AB.

Har andra större renoveringar genomförts?
2021/2022 Samtliga hus har fått har fått ny utvändig isolering och dränering i källarplan
2020/2021 Stambyte genomfört
2020/2021 OVK utfört i samband med stambyte
2020/2021 Hiss renoveras i hus med adress Grimvägen 1.
2017 Tillbyggnad balkonger vid takvåningar (våningsplan 3).
2017 Hiss renoverad i hus med adress Grimvägen 12.
2016 Hiss renoverad i hus med adress Grimvägen 6.
2016 OVK (obligatorisk ventilationskontroll) utförd.
2015 Hiss renoverad i hus med adress Grimvägen 8.
2014 Hiss renoverad i hus med adress Grimvägen 4.
2013 Installation av bredband (100/100 mbit/s) till samtliga lägenheter.
2012 Tätning av samtliga fönster och ytterdörrar.
2012 Renovering av takvåningars frånluftsfläktar.
2011 Byte uppvärmningssystem från olja till bergvärme.
2011 Ny hiss installerad i hus med adress Grimvägen 3.
2011 Föreningens tillfartsvägar omasfalterade.
2010 Nya el- centraler installerade.
2007 Relining stammar Grimvägen 1, 4, 5, 6, 8, 10 & 12.
1997 Stambyte Grimvägen 3.
1991 Takvåningar (våningsplan 3) Färdigställda
Finns underhållsplan? Ja
Finns det balkong i fastigheten? Ja, för lägenheter belägna på bottenvåning, våning 1 och våning 2. Några lägenheter belägna på våning 3 har balkong.
Finns planer för byggnation av vindsvåningar? Nej, befintliga takvåningar (våning 3) färdigställdes 1991
Har andra större reparationer eller ombyggnationer av fastigheten beslutats? Se underhållsplan.
Typ av ventilation? Lägenheter på bottenvåning, våning 1 och våning 2 har självdrag. Takvåningar på våning 3 har mekanisk frånluftsventilation
Typ av uppvärmning? Bergvärme
Finns kabel-TV i föreningen? Ja, ingår i avgiften. Leverantören är Telenor.
Finns bredband i föreningen? Ja, ingår i avgiften. Leverantör är Telenor och hastigheten 250/250 mbit/s
Har ändring av månadsavgiften beslutats eller diskuterats? En avgiftshöjning med 5% gjordes 1/1-2020, inga ytterligare är planerade.
Tar föreningen ut överlåtelseavgift? Ja, 2,5 procent på gällande prisbasbelopp. Säljaren tillsammans med köparen ansvarar för att överlåtelseavgift betalas.
Tar föreningen ut pantsättningsavgift? Ja, 1 procent på gällande prisbasbelopp. Betalas av pantsättaren

Adress avseende panthandlingar:

HSB, FE 5409, 838 73 FRÖSÖN

Accepteras släkt/föräldrar/barn som ägare? Endast köpare, arvtagare eller gåvomottagare accepteras som medlem
Vad är minsta tillåtna ägarandel i en bostadsrätt? 10 procent
Kan juridisk person godkännas som medlem vid förvärv av bostadsrätten för permanent boende? Juridisk person beviljas ej medlemskap.
Vem är föreningens kontaktperson vid eventuella intressentfrågor? Styrelsen, info@grimpark.se
Vem är föreningens ekonomiska förvaltare? HSB Stockholm
Vart skickas in/utträdes ansökan? HSB Stockholm, Kund och Medlemsregistret, 112 84 Stockholm
In- och utflyttning E.ON Elmätare:

Säljaren skall lämna elmätarens anläggningsnummer till köparen vid ägarbyte.

Besiktning innan försäljning:

Vid ägarbyte skall en överlåtelsebesiktning utföras av fastighetsförvaltare, på uppdrag av säljaren.