Ansökan om parkeringsplats sker via mejl till HSB på service.stockholm@hsb.se

Ange namn, lägenhetsnummer samt vilken typ av parkeringsplats du ansöker om.

Avgift per månad:

  • parkering utan el: 150 kr
  • parkering med el: 250 kr
  • parkering med laddning för elbil: 500 kr. Se Mäklarinfo
  • garage: 462 kr – 840 kr (beroende på garagets storlek) med laddare för elbil tillkommer 250 kr oavsett storlek på garaget.

Grim Park tillåter högst en p-plats/garage per hushåll. Notera att p-platser/garage endast får nyttjas enligt separat hyresavtal med Grim Park. Om boende i en bostadsrätt eller hyreslägenhet har fler än en bil kan styrelsen göra undantag i varje enskilt fall. Det lämnas aldrig undantag för fler än två p-platser/garage (varav högst ett garage) per bostadslägenhet.

Vid frågor angående p-platser för el- och hybridbilar, kontakta styrelsen.

I garage får endast bilar förvaras och det är således inte tillåtet att utnyttja garage för annat ändamål. För sådana ändamål kan andra lokaler hyras av Grim Park. Det är heller inte tillåtet att koppla in kyl och frys eller andra strömkrävande maskiner i garage.

Grim Park meddelar endast tillåtelse att hyra ut p-plats/garage i andra hand vid beaktansvärda skäl, t.ex. längre utlandsvistelse.