Ansökan om parkeringsplats sker via mejl till HSB på service.stockholm@hsb.se

Ange namn, lägenhetsnummer samt vilken typ av parkeringsplats du ansöker om.

Avgift per månad:

  • parkering utan el: 150 kr
  • parkering med el: 250 kr
  • parkering med el för elbil: 250 kr (elkostnad tillkommer och avläses kvartalsvis samt vid uppsägning av p-platsen).
  • garage: 462 kr – 840 kr (beroende på garagets storlek)

Alla boende ska iaktta gällande parkeringsregler samt se till att även boendes gäster iakttar dessa (notera att Grimvägen ägs av Danderyds kommun och att det således är dessa regler som ska iakttas, se www.danderyd.se). Grim Parks parkeringsregler återfinns i de särskilda reglerna.

Grim Park tillåter högst en p-plats/garage per hushåll. Notera att p-platser/garage endast får nyttjas enligt separat hyresavtal med Grim Park. Om boende i en bostadslägenhet har fler än en bil kan styrelsen göra undantag i varje enskilt fall. Det lämnas aldrig undantag för fler än två p-platser/garage (varav högst ett garage) per bostadslägenhet.

Grim Park tillhandahåller tre p-platser för el- och hybridbilar. El- och hybridbilar har förtur till dessa platser och befintliga nyttjare av p-platsen har en månads uppsägningstid.

Danderyds kommun har parkeringsvakter som tillser att parkeringsregler, som galler för Grimvägen, iakttas och Grim Park har parkeringsvakter som övervakar övriga områden

I garage får endast bilar förvaras och det är således inte tillåtet att utnyttja garage för annat ändamål, t.ex. förvaring av möbler. För sådana ändamål kan andra lokaler hyras av Grim Park. Det är heller inte tillåtet att koppla in kyl och frys eller andra strömkrävande maskiner i garage.

Grim Park meddelar endast tillåtelse att hyra ut p-plats/garage i andra hand vid beaktansvärda skäl, t.ex. längre utlandsvistelse.