Styrelsens ordförande
Eva-Lisa Kullberg – eva.lisa.kullberg@grimpark.se

Styrelseledamöter

Gunilla Grape – gunilla.grape@grimpark.se

Magnus Svensson Sekreterare – magnus.svensson@grimpark.se

Mikael Eriksson (För frågor om ombyggnationer och renoveringar ta kontakt direkt med Mikael) – mikael.eriksson@grimpark.se

Björn Raemklang (Medlemsfrågor, ta kontakt med Björn direkt) – bjorn.raemklang@grimpark.se

Suppleanter
Kerstin Berteus Blomberg – kerstin.berteus.blomberg@grimpark.se


Valberedning
Therese Tryggvason

Oszkar Marko

grimparkvalberedning@gmail.com


Webbansvarig

Magnus Svensson – magnus.svensson@grimpark.se