Styrelsens ordförande
Eva-Lisa Kullberg – eva.lisa.kullberg@grimpark.se

Styrelseledamöter

Gunilla Grape – gunilla.grape@grimpark.se

Ellen Kampmann – ellen.kampmann@grimpark.se

Mikael Eriksson (För frågor om ombyggnationer och renoveringar ta kontakt direkt med Mikael) – mikael.eriksson@grimpark.se

Björn Raemklang (Medlemsfrågor, ta kontakt med Björn direkt) – bjorn.raemklang@grimpark.se

Suppleanter

Björn Karlsson


Valberedning
Therese Tryggvason

Oszkar Marko

grimparkvalberedning@gmail.com


Webbansvarig