post

GrimNytt nr 1, 2013

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

Fr o m 1 mars kommer föreningen att ha ett P-bolag som övervakar vårt område, gästparkeringen, serviceplatserna, vändzonen vid 4:an mm. Skyltningen påbörjas i början/mitten av februari. Utförligare info kommer i Ditt brevfack senaste 21 februari.

Vi kommer att byta leverantör av TV, i samband med det kommer föreningen erbjuda alla bredband. Detta sker innan halvårsskiftet juni/juli. Även här får alla en utförlig information under februari månad.

Styrelsen Brf
GrimPark

post

GrimNytt nr 8, 2012

Föreningen håller på att upphandla ny TV-leverantör, där vi även kommer att kunna erbjuda alla medlemmar internet via fiber. Detta arbete pågår för fullt och kommer att vara klart under våren. Om Du som medlem får erbjudande eller tänker teckna avtal med någon leverantör av Internet till dess så låt det vara ett löpande abonnemang. Dvs ett abonnemang utan bindningstid.

Ev motioner till årsstämman skall vara styrelsen tTillhanda senast den 31 januari i föreningens brevlåda.

Styrelsen har vädjat till boende inom förening- en att ej ställa färg- och spackelburkar, bildäck och dylika sopor i grovsoprummet.

Tyvärr har detta ej hörsammats och på grund av upprepat missbruk kommer GROVSOPRUMMET att stängas.

GOD JUL
önskar
Styrelsen Brf
GrimPark