post

GrimNytt nr 5, 2015

Nu kommer hösten med stormsteg och vi behöver städa vårt område, därför blir det städdag den 17 oktober då vi hoppas att alla vill delta. Container till både sopor och trädgårdsavfall kommer att finnas från fredag em.

På förekommen anledning påminner vi om att tvättmaskiner i lägenheterna inte får köras efter kl 22.

1 november planerar vi börja sortera matavfalL Informationsmötet med kommunens representant blir den 20 oktober i vår lokal. Mera information kommer styrelsen.

Styrelsen
Brf GrimPark

GrimNytt nr 7, 2012

Vi kommer att göra en uppfräschning av tvättstugan i 4:an. Då blir det tvunget att samsas i befintliga tvättstugor. Det gäller endast 3 veckor med beräknad start månadsskiftet oktober/november.

Grimvägen tillhör kommunen och där gäller Kommunens parkeringsregler. Sedan några år tillbaka har Kommunen tillämpat ett undantagstillstånd för Grimvägen. Eftersom syftet med undantagstillståndet upphört, har föreningen ansökt om att detta ska upphöra. Beslut om detta fattas den 27 september 2012. Vi ber Er att vara uppmärksamma så att Ni slipper onödiga p-böter. Detta är ett led i att komma till rätta med parkeringsproblemen inom föreningens område. Om Ni behöver en p-plats eller garage, tveka inte att kontakta HSB.

Väl mött på städdagen den 27 oktober!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Brf
GrimPark