Administration kring in- och utflyttning handhas av HSB Stockholm. Frågor kring in- och utflyttning kan mailas till föreningen info@grimpark.se.

Vid inflyttning ombesörjs namnbyte i port och postfack i entré samt beställning av namnskylt på dörr i metall av Gunilla Grape som nås enklast på mail gunilla.grape@grimpark.se

Köparen bör omedelbart efter köpet ta kontakt med E.ON för övertagande av elanläggning. Om överlåtelsen missas och elförsörjningen bryts får köparen själv stå för kostnaden kring en eventuell jourutryckning.