Administration kring in- och utflyttning handhas av HSB Stockholm. Frågor kring in- och utflyttning kan mailas till föreningen info@grimpark.se.

Besiktning innan försäljning: Vid ägarbyte skall en överlåtelsebesiktning utföras av fastighetsförvaltare, på uppdrag av säljaren.

Vid inflyttning ombesörjs namnbyte i port och postfack i entré samt beställning av namnskylt på dörr av Styrelseledamot Gunilla Grape som kontaktas via E-post: gunilla.grape@grimpark.se

Köparen bör omedelbart efter köpet ta kontakt med E.ON för övertagande av elanläggning. Om överlåtelsen missas och elförsörjningen bryts får köparen själv stå för kostnaden kring en eventuell jourutryckning.