Underhållsplan

Klicka på nedan för att se underhållsplanen för Brf Grim Park

Grim Nytt – Sommaren 2018 del 3

Vi planerar höstens städdag till lördagen den 20 oktober. Mer information kommer, men vi hoppas att alla kan delta den dagen.

På förekommen anledning är det inte tillåtet med korttidsuthyrning (Airbnb) i Brf Grim Park.

Telenor har hört av sig till någon och vill skriva nytt kontrakt angående TV. Skriv inte på nya kontrakt innan ni fått mer information. Styrelsen undersöker vad som gäller, nu när Telenor och Bredbandsbolaget har gått ihop.

Styrelsen för Brf Grim Park

Grim Nytt – Sommaren 2018 del 2

Vilken sommar vi har!

Vi måste påminna om att det råder totalt eldningsförbud tillsvidare i hela kommunen.

Vi uppmanar nu alla boende att hålla våra portar till husen stängda för att undvika oönskade besök, såsom tjuvar och råttor i trapphusen.

Papperskorgarna ska inte användas för hushållssopor utan endast mindre skräp.

Vi önskar alla en fortsatt bra sommar.

Styrelsen för Brf Grim Park

Grim Nytt – Sommaren 2018 del 1

Vid föreningsstämman den 13 juni valdes följande styrelse:

Ordinarie ledamöter

Eva-Lisa Kullberg
Gunilla Grape
Kerstin Berteus Blomberg
Mikael Eriksson
Björn Raemklang

Suppleanter

Jacob Koert
Catharina Holmström
Svante Strindberg

Vi uppmanar nu alla boenden att hålla våra portar till husen stängda så vi undviker oönskade besök i trapphusen.

Tänk också på brandfaran när ni grillar utomhus och att det är förbjudet att grilla på balkongerna.

Vi önskar alla en GLAD SOMMAR!