Fastighetsförvaltare

Bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltare är HSB, telefon 010-442 11 00

Felanmälan till fastighetsförvaltaren, info@cityforvaltning.se och www.cityforvaltning.se.

Vid akuta problem, såsom t.ex. vattenläckor, finns jourtelefon för dygnet runt service. Telefon 08-18 70 00. Vänligen notera att jourtelefon enbart ska ringas vid akuta problem då jourutryckning är förenat med större kostnader. OBS: var noga med att kontrollera att det är ett fel som föreningen ska stå för annars kan du komma att bli debiterad personligen.

För bostadsrättsinnehavare gäller att du ansvarar för din lägenhet i enlighet med lagar och bostadsrättsföreningens stadgar.

Hissar

Bostadsrättsföreningens entreprenör med ansvar för hissarna är HissPartner AB. Bostadsrättsföreningens hissar är ömtåliga och det är därför viktigt att vänta med att öppna hissdörren till dess att hissen stannat helt på våningsplanet. Om detta beaktas kan stopp och driftstörningar undvikas.

Felanmälan
Felanmälan avseende hissar ska göras till HissPartner AB via telefon 08-454 20 33.

Bredband

I avgiften ingår 250/250mBit från Telenor. Medlemmen kontaktar dem direkt för beställning eller felanmälan.

Kabel-TV

Bostadsrättsföreningens leverantör av kabel-tv är Telenor. Felanmälan ska göras till Telenor.

Nycklar

Nycklar till lägenhetsdörren är medlemmarnas/hyresgästernas ansvar. Bostadsrättsföreningen har ett spärrat låssystem och nycklar till din lägenhet ska beställas/hämtas hos Danderyds Lås AB, telefon 08-758 36 00, Enebybergsvägen 16.

Beställning av nycklar till ytterdörr i källarplan samt till tvättstuga måste ske via styrelsen som kan kontaktas via e-post info@brfgrim.se.

Vänligen notera att kostnad för beställning av nycklar betalas av medlemmen/hyresgästen.