Svar på frågor från medlemmar angående Årsmöteshandlingarna rörande Brf. Grim Parks årsstämma 23 juni 2021

Angående proposition 1 En medlem har önskat förtydligande angående vad proposition ett syftar till, varför vi nedan ytterligare förtydligar samt ger några exempel: ”Då övriga medlemmar inte ska drabbas av jourkostnader orsakade av enskilda medlemmars, eller därtill hörande besökandes, oaktsamhet eller försummelse anser styrelsen att berörd bostadsrättshavare skall debiteras.” För att förtydliga listas här några…