Svar på frågor från medlemmar angående Årsmöteshandlingarna rörande Brf. Grim Parks årsstämma 23 juni 2021

Angående proposition 1 En medlem har önskat förtydligande angående vad proposition ett syftar till, varför vi nedan ytterligare förtydligar samt ger några exempel: ”Då övriga medlemmar inte ska drabbas av jourkostnader orsakade av enskilda medlemmars, eller därtill hörande besökandes, oaktsamhet eller försummelse anser styrelsen att berörd bostadsrättshavare skall debiteras.” För att förtydliga listas här några…

Ansök till styrelsen

Valberedningen tar tacksamt emot förslag på lämpliga personer till styrelsen. Även om ni själv inte är intresserad får ni gärna föreslå någon annan som ni anser skulle bidra till att vår förening blir bättre i alla avseenden. Dessa behandlas av Grim Parks valberedare: Therese Tryggvasson Oszkar Marko Maila Valberdningen Tipsa gärna nedan om lämplig person…